RING OSS

918 90 900

  • GLAVA®TECH utvikler nye produkter, systemer og tjenester og prosesser som forenkler og effektiviserer byggenæringen.

    GLAVA®TECH utvikler nye produkter, systemer og tjenester og prosesser som forenkler og effektiviserer byggenæringen.

GLAVATECH er et utviklingsselskap som jobber med å effektivisere bygg og byggeprosesser.


Gjennom å utvikle nye og bedre løsninger, gjør vi byggeprosjekter enklere både å selge, kjøpe og gjennomføre. Ikke minst ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig byggenæring, til beste både for samfunnet og hver enkelt aktør.

Fra å være et rent energirådgivningsselskap for boligeiere og håndverkere under navnet Bolig Enøk AS, begynte selskapet i 2017 å utvikle en egen systemløsning for å bytte klimaskallet på eksisterende bygg. Første pilot ble presentert før sommeren 2018. I 2019 videreføres selskapet som et rent utviklingsselskap, under det nye navnet GLAVATECH.

GLAVATECH er heleid av GLAVA, som siden 1935 har jobbet for å energieffektivisere norske bygg.

Ler mer på glava.no


Daglig leder Ole-Jacob Huuse (fra venstre), Helge Aschjem og Christer Kemi i Bolig Enøk bruker tiden på å innovere etterisolering og fasadefornyelse i ett og samme element.

GLAVATCH BLOGG


Glavatech i media

Glavatech sitt nye element system, linker til omtalerTop